reciklaza i otkup plastike reciklaza plastike otkup plastike reciklaza i otkup plastike otkup plastike reciklaza plastike
NOVO ! OTKUP PP PLETENIH I BIG BAG VREĆA OD STOČNE HRANE, ŠEĆERA, SOLI, ĐUBRIVA, KOMPONENTI I OSTALOG ...

RECIKLAŽA PLASTIKE

   Plastika je materijal koji se dobija iz nafte. Plastični proizvodi se nakon upotrebe dugo raspadaju u zemlji, preko 100g. Plastični otpad u sustini nije otpad, već grupa novih resursa, odnosno sirovina. 2011 godine ukupna količina plastične ambalaže iznosila je 327.936,78 tona. Plastični otpad na deponijama zauzima 9% od ukupne težine otpada, ali zapreminski zauzima 32% na deponijama. Reciklažom otpadne plastike se doprinosi smanjenju potrošnje električne energije a samim tim i smanjenju emisije štetnih gasova.

U Srbiji se reciklira oko 10% plastičnog otpada.
Reciklaža plastike je izdvajanje i razvrstavanje plastičnih materijala iz otpada i njegovo ponovo korišćenje. Plastični otpad je jako složena materija zbog toga što se njegov hemijski sastav razlikuje od plastike do plastike. Vrlo je važno prvo razdvojiti plastiku prema vrsti. Postoje sedam vrsta plastike koje se najčešće recikliraju. Te vrste plastike imaju svoje oznake za recikažu radi lakšeg razdvajanja. Najbolje je ako postoje mogućnosti razdvajati plastični otpad na mestu njegovog nastanka.

Mnogi plastični materijali se mogu ponovo iskoristiti ako su pravilno razvrstani. Pored oznaka plastika za reciklažu se može uspešno razvrstati i postupkom paljenja. Različite vrste plastike kada gore imaju različit miris i boju plamena. Tako razvrstana plastika ide na dalji tretman, koji se sastoji u pranju i čišćenju razvrstane plastike. Pranje i čišćenje se vrši zbog efikasnije upotrebe u daljoj proizvodnji. Sledeća faza reciklaže plastike je usitnjavanje u posebnim mlinovima za mlevenje plastike. Krupniji komadi plastike se seku na sitnije radi lakšeg stavljanja u mlin. Ovako samlevena plastika u žargonu poznata kao "meljava " može da bude razne granulacije što zavisi od sita na mlinu. Plastika se pre mlevenja može odvojiti po bojama ali i ne mora. Dobijeni granulat se može odmah koristiti u procesu proizvodnje predmeta od plastike a može proći i kroz još jednu fazu tj.regranulisanje. Ova faza ponovnog mlevenja se vrši regranulatorima. Dobijeni regranulat plastike direktno se koristiti u procesu proizvodnje predmeta od plastike.Problem upravljanja otpadom u Srbiji nije novijeg datuma i ne tiče se samo državnih organa već njenih građana.

OTKUP PLASTIKE :

 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
 • Odkup plastike
reciklaza plasticnog materijala

OTKUP PLASTIKE :

Pozovite nas !

011 / 277 2072
063 / 742 8058
060 / 466 1681
060 / 024 9549

Izdajemo dokument o kretanju otpada.

IVLAJN d.o.o.

Otkupna stanica:
 Adresa: Dragoslava Srejovića 63b
 Mesto: Karaburma
Fabrika za reciklažu
tvrde plastike:
 Adresa: Stanislava Jovanovića 23 g
 Mesto: Skela - Obrenovac
Fabrika za reciklažu
folija i džambo džakova:
 Adresa: Sv.Save BB
 Mesto: Vladimirci - 15225
Web & E-Mail:
 Web: www.reciklazaplastike.rs
 E-mail: ivlajn@gmail.com